Årets sognetur bliver søndag d. 9. sept. og går til gravkapellet i Karise. Turen begynder med en gudstjeneste i Vråby kirke kl 11.30. Der er kaffe bagefter på Harmonien i Rødvig. Turen er gratis, men smørebrød ved hjemkomsten i Enderslev kirke koster 50 kr. Tilmelding inden d. 2/9 til Anne-Lis på 56286848, Helle på 31333041, præsten på 56285244/mail: csd@km.dk

 

 

Enderslev, Vråby og Himlingøjes børnekor øver hver torsdag fra 14-15 på Hotherskole. Alle børn fra 0-4 klasse kan deltage. Det er gratis at synge med. Koret dirigeres af Peter Bruun.

Enderslev Rytmiske Kor for voksne øver hver tirsdag fra 19.45-21.15 på Hotherskolen. Det koster 600 kr om året. Koret begynder på ny efter sommerferien tirsdag d. 4. sept. Ny kormedlemmer er velkommen.