Adresse | Kirkebakken 1A, 4652 Hårlev

Præst | Camilla Diderichsen | +45 56 28 52 44 | csd@km.dk

Graver | Lone Rasmussen | +45 30 66 72 55 | enderslevkirke@hotmail.com


Formand for menighedsrådet | Ebbe Jørgensen | +45 56285351 | ebbejorgensen2@gmail.com

Kirkeværge |Anita Pejtersen | +45 56285084 |aupejtersen@gmail.com