Hvis du eller andre har brug for at bede sammen er her vores kristne bøn:

Fader vor,

du som er i himlene! Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje,

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Har du lyst eller brug for at synge en salme er her et link til dig, hvor du kan vælge din ynglingssalme eller finde en ny:

https://m.dendanskesalmebogonline.dk

Husk altid: “Frygt ikke tro kun” og giv tro og håb og kærlighed videre.