Adresse | Himlingøje Bygade 35A, Himlingøje, 4652 Hårlev

Præst | Camilla Diderichsen |  56285244 | csd@km.dk
Graver | VACANT | +45 23619610 |

Formand for menighedsrådet | Anne-Lis Langhoff | 56286848 | annebjorn@gmail.com
Kirkeværge | Lone Overgaard Nielsen | 56287010 | Fn-jagtudstyr@get2net.dk