Adresse | Lerskovvej 57A, Vråby, 4652 Hårlev

Præst | Camilla Diderichsen |  56285244 | csd@km.dk
Graver | VACANT | +45 23619610 |

Formand for menighedsrådet | Kurt Hansen | + 45 40528148 | kurt@lerskovgaard.dk
Kirkeværge | Lars Læbro |  40174648 | lars@læbro.dk